Đô thị

Tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Lãnh đạo Bộ GTVT nói gì?

(VNF) - Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Ngọc Đông cho biết sau khi tiến hành rà soát hoạt động của các đơn vị trực thuộc, Bộ GTVT nhận thấy Tổng cục Đường bộ Việt Nam chưa đáp ứng đủ các tiêu chí trong Nghị định 101/2020 của Chính phủ.

Tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam: Lãnh đạo Bộ GTVT nói gì?

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông.

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022 tổ chức tối 4/7, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đã trả lời câu hỏi liên quan đến đề án tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết thực chủ trương chung của Đảng về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ GTVT đã tổ chức rà soát và thu gọn các đầu mối.

Kết quả là một số vụ có chức năng tương đồng đã được ghép lại với nhau để giảm đầu mối, một số đơn vị trực thuộc tới đây cũng sẽ được tinh gọn theo hướng phân bổ hoặc đưa về các địa phương quản lý.

Với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết trong quá trình rà soát các tiêu chí trong Nghị định 101/2020 của Chính phủ thì Tổng cục Đường bộ Việt Nam chưa đáp ứng đủ. Do đó, Bộ GTVT đề xuất không duy trì mô hình tổng cục và quy hoạch Tổng cục Đường bộ thành cục quản lý chuyên ngành.

Theo đề án, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam. Lãnh đạo Bộ GTVT cho biết Cục Đường bộ Việt Nam sẽ là đơn vị quản lý nhà nước về đường bộ; còn Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam sẽ không phải là cục chuyên ngành mà sẽ là đơn vị chuyên trách lĩnh vực đầu tư, phát triển đường cao tốc và quản lý, khai thác đường cao tốc.

Theo ông Đông, hiện Bộ GTVT vẫn phải trực tiếp họp với các chủ đầu tư, do đó đề án quy hoạch này sẽ hướng tới việc Bộ GTVT chỉ làm công tác quản lý nhà nước, là cơ quan chủ quản duyệt các dự án; còn các chủ đầu tư sẽ trực tiếp họp và làm việc với các cơ quan quản lý về đường bộ.

"Bộ GTVT chỉ là cơ quan xây dựng đề án trình và xin ý kiến các thành viên Chính phủ chứ không phải có thẩm quyết quyết định việc này", Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nói.

Trước đó, vào giữa tháng 5, Bộ Giao thông Vận tải đã có tờ trình dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, trong đó có đề xuất tổ chức lại Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam. 

Tin mới lên