Tài chính tiêu dùng

Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) được chấp thuận hồ sơ trở thành công ty đại chúng

(VNF) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã có thông báo chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Tổng công ty cổ phần Tái Bảo hiểm PVI (PVIRe).

Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) được chấp thuận hồ sơ trở thành công ty đại chúng

Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) được chấp thuận hồ sơ trở thành công ty đại chúng.

Tổng công ty Tái bảo hiểm PVI – công ty con của PVI Holdings, trực thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam được thành lập tháng 7/2011. Tháng 10/2013, việc tăng vốn điều lệ lên 668 tỷ đồng thông qua cổ phần hóa là một mốc quan trọng trong hoạt động kinh doanh, đưa PVIRe trở thành Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI.

Ngày 21/9/2018, Bộ Tài chính đã cấp giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC/KDBH cho PVIRe. Theo đó, vốn điều lệ của công ty được tăng lên 728 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2019, PVIRe đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, cả về doanh thu và lợi nhuận với mức tăng trưởng trên 50%.

Cụ thể, tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của công ty đạt 1.104,2 tỷ đồng, hoàn thành 148% kế hoạch, tăng trưởng 57% so với cùng kỳ 2018. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trong kỳ đạt 111,8 tỷ đồng, hoàn thành 185% kế hoạch, tăng trưởng 69,4% so với cùng kỳ.

Công ty cũng ghi nhận lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 41,5 tỷ đồng, hoàn thành 151% kế hoạch. Đặc biệt lợi nhuận đầu tư tài chính đạt 70,3 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ. ROE bình quân (quy đổi theo năm) của công ty đạt mức trên 20%.

Được biết năm 2019, doanh thu kế hoạch của PVIRe là 1650 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 162,3 tỷ đồng, đảm bảo mức cổ tức chi trả 16% cho các cổ đông. Công ty cũng dự kiến trong năm 2019 sẽ tiến hành niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tin mới lên