Tài chính tiêu dùng

Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) được chấp thuận niêm yết 72,8 triệu cổ phiếu tại HNX

(VNF) - Chủ trương niêm yết lên HNX đã được ban lãnh đạo của PRE đề ra tại cuộc họp thường niên 2020 diễn ra hồi tháng 3.

Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) được chấp thuận niêm yết 72,8 triệu cổ phiếu tại HNX

Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) được chấp thuận niêm yết 72,8 triệu cổ phiếu tại HNX.

Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRe, OTC: PRE) đã được chấp thuận niêm yết 72,8 triệu cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Tổng giá trị niêm yết đạt 728 tỷ đồng (tính theo mệnh giá). Ngày chính thức giao dịch dự kiến là quý IV/2020.

Tổng công ty Tái bảo hiểm PVI – công ty con của PVI Holdings, trực thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, được thành lập tháng 7/2011. Đơn vị này chuyên kinh doanh tái bảo hiểm và đầu tư tài chính.

Tháng 10/2013, việc tăng vốn điều lệ lên 668 tỷ đồng thông qua cổ phần hóa là một mốc quan trọng trong hoạt động kinh doanh, đưa PVIRe trở thành Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm PVI.

Ngày 21/9/2018, Bộ Tài chính đã cấp giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC/KDBH cho PVIRe. Theo đó, vốn điều lệ của công ty được tăng lên 728 tỷ đồng.

Tính tại thời điểm 08/05/2020, PRE có 2 cổ đông lớn gồm Công ty mẹ PVI (73,11% vốn) và ông Nguyễn Phúc Anh (9,88% vốn).

6 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu của PVIRe là 1.010,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 92,3 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm đạt 45,3 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng tài sản của PVIRe đạt 4.497 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 870 tỷ đồng, ROE quy năm đạt 17%. Năm 2020, PVIRe đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.759 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 160 tỷ đồng; tỷ lệ chi trả cổ tức 16%.

Chủ trương niêm yết lên HNX đã được ban lãnh đạo của PRE đề ra tại cuộc họp thường niên 2020 (diễn ra hồi tháng 3). Các nhiệm vụ trọng tâm của PRE trong năm nay còn có: cổ tức đạt mức 16% vốn điều lệ; đẩy mạnh phí giữ lại, tăng lợi nhuận từ HĐKD tái bảo hiểm; tiếp tục tái cầu trúc nguồn nước ngoài,…

Tin mới lên