Tài chính cá nhân

Vinhomes lập 3 công ty con

Vinhomes lập 3 công ty con

(VNF) - Công ty Cổ phần Vinhomes (HoSE: VHM) sẽ tham gia góp vốn thành lập 3 công ty con trong lĩnh vực bất động sản với tỷ lệ sở hữu đều là 99,9%.