Tài chính

Đầu tư ngành gì năm 2019?

Đầu tư ngành gì năm 2019?

(VNF) - Đối với thị trường chứng khoán, khi nền kinh tế đang trong giai đoạn hưng thịnh, dòng tiền có xu hướng tập trung vào các mã mang tính chu kì. Ngược lại, dòng tiền sẽ chuyển sang cổ phiếu phòng thủ (điện nước, tiêu dùng) khi nền kinh tế phát tín hiệu suy thoái.