Tài chính

Đạm Cà Mau đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 'thụt lùi'

Đạm Cà Mau đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 'thụt lùi'

(VNF) - Nếu so với con số thực hiện năm 2018 (doanh thu trên 7.000 tỷ đồng) thì kế hoạch doanh thu năm 2019 của Đạm Cà Mau cũng "thụt lùi". Còn về lợi nhuận, mức 240 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chỉ bằng khoảng một nửa so với con số thực hiện năm 2018.