Tài chính

MB đã chi hơn 800 tỷ đồng mua vào 38,4 triệu cổ phiếu quỹ

MB đã chi hơn 800 tỷ đồng mua vào 38,4 triệu cổ phiếu quỹ

(VNF) - Lượng cổ phiếu trên bằng khoảng 1/3 tổng lượng cổ phiếu MB đăng ký mua vào làm cổ phiếu quỹ. Nếu muốn mua xong toàn bộ, MB sẽ phải gom 69,5 triệu cổ phiếu MBB chỉ trong 4 phiên tới, do hạn chót mua là ngày 27/2.