Tài chính

'Trùm công nghệ' VNG được định giá 1,6 tỷ USD?

'Trùm công nghệ' VNG được định giá 1,6 tỷ USD?

(VNF) - Nếu tính theo giá chào bán riêng lẻ tối thiểu 1.061.000 đồng/cổ phần, VNG được định giá khoảng 36.600 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,6 tỷ USD.
Nỗi lo từ tiền lệ Hoàng Anh Gia Lai

Nỗi lo từ tiền lệ Hoàng Anh Gia Lai