Tài chính

Ai chi 2 tỷ USD mua cổ phần Sabeco?

Ai chi 2 tỷ USD mua cổ phần Sabeco?