Tài chính

SCIC băn khoăn về nguyên tắc bảo toàn vốn đầu tư

SCIC băn khoăn về nguyên tắc bảo toàn vốn đầu tư

(VNF) - SCIC cho rằng một trong những vướng mắc lớn nhất trong hoạt động đầu tư của tổng công ty này là hiện nay, pháp luật chưa quy định cụ thể và rõ ràng về căn cứ để xác định việc tuân thủ nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn đầu tư: tính theo toàn bộ danh mục vốn đầu tư vấn quản lý/vốn chủ sở hữu được giao hay theo từng khoản đầu tư thực hiện.