Tài chính

VN-Index vững mốc 1.000 điểm: Đầu tư nhóm cổ phiếu nào?

VN-Index vững mốc 1.000 điểm: Đầu tư nhóm cổ phiếu nào?

(VNF) - BVSC cho rằng nhóm cổ phiếu ngân hàng và các cổ phiếu bluechips trong rổ VN30 vẫn sẽ tạo sức ảnh hưởng chi phối đến xu hướng thị trường trong ngắn hạn. Các cổ phiếu thuộc các nhóm này sẽ luân phiên tăng điểm để hỗ trợ thị trường. Do đó, đây vẫn được xem là các cơ hội đầu tư chủ đạo trong giai đoạn này.