Tài chính

Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay (2/12): NLG, VGC và BCG

Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay (2/12): NLG, VGC và BCG

(VNF) - Mặc dù kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2022 của Nam Long thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng, KBSV vẫn duy trì đánh giá tích cực đối với cổ phiếu NLG trong trung và dài hạn. Nam Long sẽ ít bị ảnh hưởng bởi khó khăn của thị trường bất động sản hơn các chủ đầu tư khác nhờ nền tảng cơ bản vững chắc với cơ cấu tài chính an toàn và khả năng triển khai các dự án tốt.