Tài chính tiêu dùng

Sau 3 quý bết bát, Bảo hiểm Bưu điện báo lỗ 351 tỷ đồng cả năm 2022

Sau 3 quý bết bát, Bảo hiểm Bưu điện báo lỗ 351 tỷ đồng cả năm 2022

(VNF) - Ngoại trừ quý I/2022 ghi nhận hơn 38 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) đã có 3 quý liên tiếp không đạt được lợi nhuận dương và kéo theo kết quả cả năm 2022 lỗ sau thuế hơn 351 tỷ đồng.
Hệ sinh thái tiêu dùng, tại sao không?

Hệ sinh thái tiêu dùng, tại sao không?

Lãi vay qua mạng 720%/năm

Lãi vay qua mạng 720%/năm