Tài chính tiêu dùng

Phát triển tín dụng tiêu dùng tại KCN: Cẩn trọng hiệu ứng ngược

Phát triển tín dụng tiêu dùng tại KCN: Cẩn trọng hiệu ứng ngược

(VNF) - Việc chủ doanh nghiệp bị “khủng bố” do công nhân không trả được nợ không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp cũng như mối quan hệ giữa chủ doanh nghiệp và công nhân, mà còn có thể đẩy công nhân tìm đến “tín dụng đen” để nhanh chóng hoàn tất nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng, công ty tài chính.
Không 'lobby', khó vay tiền ngân hàng?

Không 'lobby', khó vay tiền ngân hàng?