Tài chính tiêu dùng

Sau 3 quý bết bát, Bảo hiểm Bưu điện báo lỗ 351 tỷ đồng cả năm 2022

Sau 3 quý bết bát, Bảo hiểm Bưu điện báo lỗ 351 tỷ đồng cả năm 2022

(VNF) - Ngoại trừ quý I/2022 ghi nhận hơn 38 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI) đã có 3 quý liên tiếp không đạt được lợi nhuận dương và kéo theo kết quả cả năm 2022 lỗ sau thuế hơn 351 tỷ đồng.