Tài chính tiêu dùng

Dòng vốn Hàn Quốc đổ bộ thị trường bảo hiểm Việt

Dòng vốn Hàn Quốc đổ bộ thị trường bảo hiểm Việt

Thông tin trên một số phương tiện truyền thông Hàn Quốc mới đây cho biết KB Insurance - một thành viên thuộc Tập đoàn tài chính KB của Hàn Quốc và cũng là công ty bảo hiểm lớn thứ 4 tại quốc gia này muốn mua lại 17% cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Bảo Minh.
Tài chính tiêu dùng hút vốn ngoại

Tài chính tiêu dùng hút vốn ngoại