Tài chính tiêu dùng

Giải pháp tài chính giúp doanh nghiệp giải vây cơn khát vốn

Giải pháp tài chính giúp doanh nghiệp giải vây cơn khát vốn

(VNF) - Các doanh nghiệp thường xuyên có nhu cầu xoay vòng vốn liên tục quanh năm để duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, theo nguồn số liệu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vào năm 2018, có đến 70% doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa tiếp cận được nguồn vốn tín dụng. Vậy đâu là các rào cản làm cho các doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vay?
Hệ sinh thái tiêu dùng, tại sao không?

Hệ sinh thái tiêu dùng, tại sao không?