Tài chính tiêu dùng

Nhu cầu chuyển tiền quốc tế qua ngân hàng tăng mạnh

Nhu cầu chuyển tiền quốc tế qua ngân hàng tăng mạnh

(VNF) - Hiện nay hoạt động chuyển tiền quốc tế của các ngân hàng rất sôi động. Nhiều ngân hàng  đã cho phép chuyển tiền qua Internet Banking từ vài năm trước. Do mảng này đem lại nguồn lợi nhuận tốt thông qua thu phí nên các ngân hàng đã triển khai nhiều chương trình khuyến mại để thu hút khách hàng.
Thanh toán di động hợp tác hay quay lưng

Thanh toán di động hợp tác hay quay lưng