Tài chính tiêu dùng

Ngành bảo hiểm phi nhân thọ đối diện áp lực kép: Lãi suất hạ, cạnh tranh cao

Ngành bảo hiểm phi nhân thọ đối diện áp lực kép: Lãi suất hạ, cạnh tranh cao

(VNF) - Năm 2020, ngành bảo hiểm phi nhân thọ đối diện áp lực kép: lãi suất tiền gửi có xu hướng giảm làm giảm lợi nhuận tài chính tài chính; thêm vào đó, tăng trưởng của mảng bảo hiểm phi nhân thọ tuy vẫn ở mức cao (11%-12%), tuy nhiên tình trạng cạnh tranh cao cũng như tỷ lệ kết hợp ở mức cao khiến lợi nhuận cốt lõi đóng góp không nhiều.