Tài chính tiêu dùng

Bamboo Capital mua lại 80,64% cổ phần Bảo hiểm AAA từ IAG

Bamboo Capital mua lại 80,64% cổ phần Bảo hiểm AAA từ IAG

(VNF) - Giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty bảo hiểm AAA giữa Bamboo Capital và tập đoàn bảo hiểm Úc IAG đã được Bộ Tài chính phê duyệt. Sau khi giao dịch hoàn tất, Bamboo Capital và BCG Financial sẽ nắm giữ 80,64% vốn điều lệ bảo hiểm AAA.
Thanh toán di động hợp tác hay quay lưng

Thanh toán di động hợp tác hay quay lưng