Thuế

Phú Thọ: 198 doanh nghiệp 'om' hơn 206 tỷ đồng tiền thuế bị 'bêu tên'

Phú Thọ: 198 doanh nghiệp 'om' hơn 206 tỷ đồng tiền thuế bị 'bêu tên'

(VNF) - Cục Thuế tỉnh Phú Thọ vừa công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách 198 doanh nghiệp nợ tiền thuế (trong đó bao gồm cả các doanh nghiệp nợ tiền thuê đất, tiền phạt) còn nợ đến ngày 31/10/2019, với tổng số nợ hơn hơn 206,3 tỷ đồng.
« 1 2 3 »