Học thuật

Tài khoản tiền gửi là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tài khoản tiền gửi (deposit account) là gì?

Tài khoản tiền gửi là gì?

Tài khoản tiền gửi (deposit account) là tài khoản ghi tiền gửi của khách hàng ở các ngân hàng.

Tài khoản tiền gửi (deposit account) là tài khoản ghi tiền gửi của khách hàng ở các ngân hàng. Ở Anh, đây là loại tài khoản được thiết kế để thu hút những khách hàng có số dư ít được sử dụng và được coi là công cụ tiết kiệm. Số dư trong tài khoản tiền gửi được hưởng lãi suất, nhưng không thể rút ra bằng séc. Khi muốn rút tiền ra, người gửi phải báo trước 7 ngày. Ở Mỹ, loại tài khoản tương ứng với tài khoản này được gọi là tài khoản tiền gửi có kỳ hạn hay tài khoản tiết kiệm. Hiện nay, khái niệm tiền gửi có kỳ hạn hay tài khoản tiết kiệm được dùng để chỉ tất cả các loại tiền gửi không nằm trong tài khoản vãng lai.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tài khoản tiền gửi có thể là tài khoản tiết kiệm, tài khoản hiện tại hoặc bất kỳ loại tài khoản ngân hàng nào khác cho phép khách hàng gửi tiền vào và rút tiền ra khỏi tài khoản. Các giao dịch này được ghi lại trên sổ sách của ngân hàng và số dư thu từu khách hàng được ghi nhận là công nợ của ngân hàng và đại diện cho số tiền nợ của ngân hàng đang nợ và phải hoàn trả khách hàng. Một số ngân hàng có thể tính phí dịch vụ này, trong khi những ngân hàng khác có thể trả lãi cho khách hàng đối với số tiền ký quỹ.

 

Tin mới lên