Hồ sơ VNF

Tài liệu Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2019

(VNF) - Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) là một cơ chế đối thoại liên tục và chặt chẽ giữa Chính phủ Việt Nam với cộng đồng các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, nhằm cải thiện các điều kiện kinh doanh cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của khối doanh nghiệp tư nhân, thuận lợi hóa môi trường đầu tư, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam.

Tài liệu Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2019

Khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục là một điểm sáng.

Tại diễn đàn năm nay, có 107 vấn đề được lựa chọn, trong đó có những vấn đề mới phát sinh trong năm và không ít vấn đề được nhắc lại từ các VBF trước.

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam duy trì trên 7% năm thứ hai liên tiếp, thuộc nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới.

Đáng chú ý, khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục là một điểm sáng. Lần đầu tiên, vốn giải ngân của các dự án FDI đạt 20,4 tỷ USD, lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Tổng vốn đăng ký đạt hơn 38 tỷ USD, cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Việt Nam hiện là điểm đến đầu tư chiến lược của nhiều Tập đoàn đa quốc gia và đang dần vươn lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành chương trình hành động, thể chế hóa các định hướng chính sách quan trọng mà Bộ Chính trị đã đặt ra để đón được dòng vốn đầu tư có chất lượng hơn, tác động tích hơn hơn tới nền kinh tế.

Quý độc giả quan tâm có thể xem tài liệu Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2019 tại đây.

Tin mới lên