Hồ sơ VNF

Tài liệu Diễn đàn thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2020

(VNF) - Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) là một cơ chế đối thoại liên tục và chặt chẽ giữa Chính phủ Việt Nam với cộng đồng các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, nhằm cải thiện các điều kiện kinh doanh cần thiết để thúc đẩy sự phát triển của khối doanh nghiệp tư nhân, thuận lợi hóa môi trường đầu tư và đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam.

Tài liệu Diễn đàn thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2020

Diễn đàn thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2020.

VBF được tổ chức 2 lần/năm, tuy nhiên VBF giữa kỳ năm nay đã không được triển khai do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, vì vậy VBF cuối kỳ lần này được cộng đồng doanh nghiệp rất mong đợi để đưa ra các đề xuất, khuyến nghị, giúp doanh nghiệp tái khởi động kinh doanh nhanh hơn và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài.

VBF năm 2020 gồm 3 phiên thảo luận về: tổng quan tình hình doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19; tái khởi động kinh doanh: Thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài; thúc đẩy sự tham gia của các doanh nghiệp nội địa vào chuỗi giá trị.

Tại các phiên thảo luận, đại diện lãnh đạo từ các doanh nghiệp lớn (thuộc khối doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước: Samsung, Mitsubishi, Hiệp hội Da giày và Túi sách Việt Nam) sẽ chia sẻ các thực tiến từ doanh nghiệp mình, cũng như các khuyến nghị trong việc tăng cường hợp tác, giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị…

Quý độc giả click tại đây để tải tài liệu Diễn đàn thường niên doanh nghiệp Việt Nam 2020.

Tin mới lên