Nhân vật

Tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa được Bộ Chính trị chuẩn y là ai?

(VNF) - Ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long, được chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa được Bộ Chính trị chuẩn y là ai?

Ông Bùi Văn Nghiêm.

Ngày 7/5, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Bùi Văn Nghiêm giữ chức bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Bùi Văn Nghiêm sinh năm 1966; quê quán xã Quới An, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long; trình độ chuyên môn là tiến sĩ khoa học chính trị, thạc sĩ chính trị học, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nghiêm từng là chủ tịch UBND huyện, bí thư Huyện ủy Vũng Liêm; phó chủ tịch thường trực, chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021; phó bí thư, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Bùi Văn Nghiêm được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức ngày 22/4/2021, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Tin mới lên