Nhân vật

Tân chủ tịch của PVC là ai?

(VNF) - Ông Trương Đại Nghĩa, Phó chánh văn phòng, Thư kí Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) được bầu làm người đại diện phần vốn của PVN và giữ chức Chủ tịch HĐQT của PVC thay ông Lê Mạnh Hùng.

Tân chủ tịch của PVC là ai?

Ông Trương Đại Nghĩa (phải) nhận quyết định bổ nhiệm từ Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh (trái)

Theo quyết định về công tác cán bộ của Tập đoàn Dầu khí (PVN), ông Lê Mạnh Hùng, phó tổng giám đốc PVN sẽ thôi kiêm nhiệm chức danh làm người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT tại Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí (HNX: PVC).

Ông Trương Đại Nghĩa, Phó chánh văn phòng, Thư ký HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được bầu/bổ nhiệm làm người đại diện phần vốn của PVN và giữ chức Chủ tịch HĐQT PVC thay ông Lê Mạnh Hùng.

Đồng thời, trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Bùi Thị Nguyệt cũng công bố quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy PVC. Cụ thể, chỉ định bổ sung ông Trương Đại Nghĩa, Chủ tịch HĐQT PVC tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy PVC nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội đồng quản trị của PVC gồm 5 thành viên, trong đó có 3 thành viên là người đại diện phần vốn của PVN, 2 thành viên đại diện cho các cổ đông khác. PVC có 1 tổng giám đốc và 5 phó tổng giám đốc.

Năm 2016, tổng tài sản của PVC là 1.988 tỷ đồng, tổng doanh thu 3.092 tỷ đồng, lỗ 33,4 tỷ đồng sau thuế. PVC hiện có 4 công ty con và 5 công ty liên kết, hoạt động trong 3 mảng chính là sản xuất và kinh doanh các hóa chất, hóa phẩm và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật phục vụ khai thác dầu khí. 

Tin mới lên