M&A

Tận dụng sóng tăng, Mía đường Lam Sơn muốn bán hơn 3 triệu cổ phiếu quỹ

(VNF) - Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (HoSE: LSS) vừa công bố kế hoạch bán toàn bộ hơn 3 triệu cổ phiếu quỹ đang nắm giữ. Động thái này diễn sau khi cổ phiếu LSS tăng đến 70% so với đầu năm.

Tận dụng sóng tăng, Mía đường Lam Sơn muốn bán hơn 3 triệu cổ phiếu quỹ

Tận dụng sóng tăng, Mía đường Lam Sơn muốn bán hơn 3 triệu cổ phiếu quỹ

Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ 10/3 đến 8/4/2021 với mục đích huy động vốn cho hoạt động kinh doanh, phương thức bán có thể là khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Hiện nay, cổ phiếu LSS đang giao dịch trong vùng 13.400 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 70% so với giá kết phiên ngày 31/12/2020 là 7.860 đồng/cổ phiếu.

Ước tính, với thị giá này, LSS sẽ thu về hơn 40 tỷ đồng ngay khi giao dịch nêu trên kết thúc.

Mới đây, LSS đã điều chỉnh kế hoạch năm 2020/2021 với tổng doanh thu là 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 119,3 tỷ đồng và cổ tức 8%, lần lượt giảm 25%, 45% và 20% so với kế hoạch tại đại hội cổ đông thường niên đầu năm.

Trước đó doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm (niên độ kế toán 01/7-31/12) với doanh thu đạt hơn 500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 4 tỷ đồng, lần lượt giảm 33% và 41% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, với việc doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5,3 tỷ đồng thì chỉ hoàn thành 3,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch mới điều chỉnh và cách rất xa kế hoạch năm tài chính.

Bên cạnh kết quả kinh doanh đi xuống, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong 6 tháng đầu năm âm 53 tỷ đồng so với cùng kỳ dương tới 186 tỷ đồng. Để bù đắp thâm hụt dòng tiền hoạt động kinh doanh, doanh chủ yếu huy động dòng tiền tài chính bằng cách đi vay.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của LSS tăng 5,4% so với đầu năm lên 2.322 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 1.174 tỷ đồng, chiếm một nửa tổng tài sản.

Tin mới lên