Nhân vật

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ là ai?

(VNF) - Ngày 28/6, tại Hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành Đảng Bộ tỉnh Phú Thọ đã tiến hành bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ là ai?

Theo đó, ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã trúng cử với số phiếu tuyệt đối 46/46, đạt 100%.

Ông Hoàng Công Thủy sinh năm 1966, quê Hạ Hòa, Phú Thọ. Ông là thạc sỹ kinh tế. Trước năm 1997, ông từng là Chuyên viên, Sở Tài chính – Vật, Phó Trưởng phòng Kế hoạch ngân sách, Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Vĩnh Phú.

Sau khi tỉnh Vĩnh Phú được tách thành hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ vào năm 1997, ông Hoàng Công Thủy được giao làm Phó Trưởng phòng Kế hoạch ngân sách, Sở Tài chính – Vật giá tỉnh Phú Thọ. Ngay sau đó thì ông được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Kế hoạch ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ.

Từ năm 2001 đến 2012, ông Hoàng Công Thủy từng giữ các chức vụ như Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy thị xã Phú Thọ, Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ, Bí thư Thị ủy Thị xã Phú Thọ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Vào tháng 9/2012, ông Hoàng Công Thủy được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011-2015. Năm 2016, tại kỳ họp lần thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XVIII, ông đã tái đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Tin mới lên