Tài chính

Tân Tạo báo lãi giảm 70%, dòng tiền kinh doanh âm năm thứ 5 liên tiếp

(VNF) – Tân Tạo báo lãi sau thuế 54,3 tỷ đồng trong năm 2016, giảm 70% so với năm 2015. Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Tân Tạo đã âm năm thứ 5 liên tiếp.

Tân Tạo báo lãi giảm 70%, dòng tiền kinh doanh âm năm thứ 5 liên tiếp

Lãi sau thuế năm 2016 của Tân Tạo giảm 70% so với năm 2015

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Tân Tạo) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2016, theo đó, doanh thu thuần năm 2016 của Tân Tạo đạt mức 228 tỷ đồng, giảm 68% so với năm 2015, kéo lợi nhuận gộp giảm 64%, đạt 108 tỷ đồng.

Năm 2016, Tân Tạo đã không còn ghi nhận chi phí lãi vay đột biến như trong năm 2015, hiện chỉ ở mức 65,4 tỷ đồng, thấp hơn nhiều con số 352 tỷ đồng một năm trước đó. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng không đáng kể, chỉ 1,7 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp là 48,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,5 tỷ đồng so với năm 2015.

Kết thúc năm 2016, lãi sau thuế của Tân Tạo đạt mức 54,3 tỷ đồng, giảm 70% so với năm 2015.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Tân Tạo ở mức âm (-) 897 tỷ đồng trong năm 2016. Đây là năm thứ 5 liên tiếp dòng tiền thuần kinh doanh của Tân Tạo là con số âm, cho thấy đã 5 năm qua, doanh nghiệp này không thu được tiền từ hoạt động kinh doanh dù hàng năm đều có lãi.

Dòng tiền kinh doanh Tân Tạo

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Tân Tạo đã âm 5 năm liên tiếp

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của Tân Tạo đạt mức 12.858 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,9% so với hồi đầu năm.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản vẫn là hàng tồn kho với trị giá 3.491 tỷ đồng, trong đó, tiêu biểu là Khu Công nghiệp Tân Đức (1.244 tỷ đồng), Khu E-City Tân Đức (1.315 tỷ đồng), Khu công nghiệp Tân Tạo (507 tỷ đồng) hay Khu dân cư Tân Đức (69 tỷ đồng)…

Đứng thứ 2 là lượng tài sản nằm trong các khoản đầu tư tài chính dài hạn với trị giá lên đến 3.140 tỷ đồng, trong đó, trị giá lớn nhất phải kể đến khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Tân Tạo với trị giá 1.752 tỷ đồng; tiếp đến là Đại học Tân Tạo với trị giá 611 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tính đến hết năm 2016, vốn chủ sở hữu của Tân Tạo tiếp tục giữ ở mức cao là 10.331 tỷ đồng, tăng 11,4% so với đầu năm. Trong khi đó, nợ phải trả ở mức 2.526 tỷ đồng.

Tin mới lên