Ngân hàng

Tăng lãi suất, vốn huy động ‘chảy’ vào ngân hàng ngay từ đầu năm

(VNF) – Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, vốn huy động từ tổ chức kinh tế và cá nhân tháng 1/2018 tăng 0,5% so với cuối năm 2017. Trong khi đó, cùng kỳ tháng 1/2016 và tháng 1/2017, vốn huy động đều giảm với mức giảm lần lượt là 0,8% và 1,3%.

Tăng lãi suất, vốn huy động ‘chảy’ vào ngân hàng ngay từ đầu năm

Vốn huy động của hệ thống ngân hàng tăng ngay từ đầu năm

Theo báo cáo tình hình kinh tế - tài chính tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2018 của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTCQG), tăng trưởng tín dụng đang thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017 nhưng cao hơn so với các năm từ 2016 trở về trước.

Tháng 1/2018, tổng tín dụng (bao gồm cả cho vay khách hàng và đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp) tăng khoảng 0,9% so với cuối năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 tăng 1,6%, năm 2016 tăng 0,8%). Tháng 2/2018, tín dụng ước tăng khoảng 1% so với cuối năm 2017.

Xét về cơ cấu tín dụng theo k­ỳ hạn, tỷ trọng tín dụng trung dài hạn tiếp tục giảm. Tín dụng trung dài hạn chiếm 53% tổng tín dụng (cùng kỳ tháng 1/2017 chiếm 55,2%). Tín dụng ngắn hạn chiếm 47% tổng tín dụng (cùng kỳ tháng 1/2017 chiếm 44,9%).

Về cơ cấu tín dụng theo loại tiền, tỷ trọng tín dụng bằng ngoại tệ giảm. Tín dụng bằng VND chiếm 92% tổng tín dụng (cùng kỳ tháng 1/2017 chiếm 91,6%). Tín dụng ngoại tệ chiếm 8% tổng tín dụng (cùng kỳ tháng 1/2017 chiếm 8,4%).

Về cơ cấu tín dụng theo ngành kinh tế trong tháng 1/2018 ít biến động so với cuối năm 2017. Trong đó, cho vay ngành công nghiệp, xây dựng chiếm khoảng 22,1%; cho vay đối với hoạt động làm thuê, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình chiếm 16,5%; cho vay ngành nông lâm thủy sản chiếm khoảng 8,0%. Cho vay kinh doanh bất động sản và xây dựng khoảng 16,1%; cho vay tiêu dùng chiếm khoảng 18,3%.

Tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo vào khoảng 2,5%. Tuy nhiên, nợ xấu vẫn tập trung cao ở các TCTD yếu kém, trong diện tái cơ cấu. Nợ xấu tiềm ẩn trong tất cả các khoản nợ cơ cấu lại, trái phiếu doanh nghiệp và các khoản phải thu bên ngoài. Ngoài ra, một số TCTD đã mua lại nợ xấu bán cho VAMC để tự xử lý.

Vốn huy động từ tổ chức kinh tế và cá nhân tăng ngay từ tháng 1/2018. Cụ thể, vốn huy động tăng 0,5% so với cuối năm 2017 (cùng kỳ tháng 1 năm 2016 và năm 2017 đều giảm lần lượt là 0,8% và 1,3%). Trong đó, vốn huy động bằng VND tăng 0,6%, chiếm 90,3% tổng vốn huy động; vốn huy động bằng ngoại tệ giảm 0,3%, chiếm 9,7% tổng vốn huy động.

Đối với lãi suất trên thị trường 1, lãi suất huy động VND bình quân kỳ hạn trên 12 tháng ở mức khoảng 6,55% (tăng 0,03 điểm % so với cuối năm 2017) và phổ biến ở mức 6,5-7,3%.

Về lãi suất cho vay, mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-6,5%/năm đối với ngắn hạn, ở mức 9-10%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn; 9,3-11%/năm đối với trung và dài hạn.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại. Tính đến cuối tháng 2, lãi suất cho vay qua đêm ở mức 3,3% (tăng khoảng 2 điểm% so với cuối tháng 1/2018 và tăng 2,1 điểm% so với cuối năm 2016) chủ yếu do yếu tố mùa vụ vào dịp Tết Nguyên đán.

"Tuy nhiên, thanh khoản toàn hệ thống vẫn được hỗ trợ rất lớn từ việc NHNN mua lượng lớn ngoại tệ và cung ứng ròng khoảng 70 nghìn tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm 2018", UBGSTCQG đánh giá.

Tin mới lên