Bất động sản

Tăng vốn đầu tư dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ lên hơn 3.700 tỷ đồng

(VNF) - Trước đó, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1768/QĐ-TTg ngày 06/12/2019 với tổng mức đầu tư 3.113 tỷ đồng.

Tăng vốn đầu tư dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ lên hơn 3.700 tỷ đồng

Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ có tổng mức đầu tư lên gần 3.713 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 6/4/2022 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (gọi tắt là dự án).

Theo quyết định này, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư dự án đều được điều chỉnh, cụ thể: tăng tổng mức đầu tư dự án lên thành 3.712,97 tỷ đồng (tại Quyết định số 2275/QĐ-TTg ngày 31/12/2020, tổng mức đầu tư dự án là 3.112,97 tỷ đồng); trong đó, giai đoạn 1 là 3.253 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 459,97 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư gồm vốn ngân sách trung ương, vốn ngân sách địa phương; trong đó: giai đoạn 1 vốn ngân sách trung ương là 2.100 tỷ đồng (giai đoạn 2016 - 2020 là 500 tỷ đồng, giai đoạn 2021-2025 là 1.600 tỷ đồng), vốn ngân sách địa phương là 1.153 tỷ đồng; giai đoạn 2, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác (sau năm 2025) là 459,97 tỷ đồng.

Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 1768/QĐ-TTg ngày 06/12/2019 và Quyết định số 2275/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng chiều dài khoảng 40,2km (địa phận tỉnh Tuyên Quang khoảng 11,63km; địa phận tỉnh Phú Thọ khoảng 28,57km).

Tin mới lên