Hồ sơ VNF

Tạp chí Nhà Đầu tư số 108, Xuân Canh Tý 2020

(VNF) - Năm qua, nền kinh tế đạt mức tăng trưởng 7,02%, cao hơn chỉ tiêu đã được Quốc hội thông qua (6,6 - 6.8%) và cao vào loại hàng đầu khu vực và thế giới. Với mức tăng trưởng này tổng GDP của cả nước đã lên tới 266 tỷ USD, GDP bình quân đầu người gần 2.800 USD.

Tạp chí Nhà Đầu tư số 108, Xuân Canh Tý 2020

Tạp chí Nhà Đầu tư số 108, Xuân Canh tý 2020.

Điều hết sức có ý nghĩa là kinh tế tăng trưởng nhanh trên cơ sở nền tảng kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát thấp (2,79%), lãi suất và tỷ giá không có biến động đáng kể, dự trữ ngoại hối lên tới 80 tỷ USD. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và thương mại quốc tế tiếp tục thiết lập những cột mốc mới.

Năm qua, vốn FDI thực hiện 20,38 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 500 tỷ USD (517 tỷ USD), xuất siêu đạt mức kỷ lục gần 10 tỷ USD…

Đó là những con số hết sức ấn tượng được tạo nên bởi nhiều yếu tố, nhất là sự kiên định và phát huy thành tựu của công cuộc đổi mới, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ trong cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo các cân đối vĩ mô tạo môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng minh bạch, thuận lợi; ý chí và sự nỗ lực của cộng đồng doanh nhân và các nhà đầu tư.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động, thành tựu kinh tế của Việt Nam năm 2019 một lần nữa khẳng định ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam; khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế…

Bên cạnh đó, công cuộc chống tham nhũng với quy mô chưa từng có không những không ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế mà còn làm lành mạnh hoá môi trường đầu tư - kinh doanh, tạo bình đẳng giữa các nhà đầu tư trong tiếp cận các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản và tài nguyên quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững.

VietnamFinance xin gửi đến quý vị độc giả báo in Tạp chí Nhà Đầu tư số 108, Xuân Canh Tý 2020.

Tin mới lên