Hồ sơ VNF

Tạp chí Nhà Đầu tư số 112, tháng 10/2020

(VNF) - Tạp chí Nhà Đầu tư số tháng 10 ra mắt bạn đọc vào một thời điểm đặc biệt. Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vừa được tổ chức để thảo luận về chiến lược phát triển kinh tế xã hội và công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội Đảng lần thứ XIII, với kỳ vọng mở ra một giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn của đất nước.

Tạp chí Nhà Đầu tư số 112, tháng 10/2020

Tạp chí Nhà Đầu tư số 112, tháng 10/2020.

Nhà đầu tư số này xin giới thiệu ý kiến của các chuyên gia kinh tế nhằm góp phần hoàn thiện “kịch bản” phát triển đất nước 10 năm tới trước khi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 được đại hội XIII xem xét thông qua.

Ở thời điểm hiện tại, nền kinh tế đã đi qua 3/4 chặng đường của năm 2020. Mặc dù phải vượt lên thách thức nghiệt ngã do đại dịch Covid-19, nhưng những kết quả đạt được là rất đáng khích lệ. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, xuất siêu đạt 17 tỷ USD, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước,…

Những chuyển động gần đây của dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước là rất đáng chú ý, nhất là sau khi các đạo luật quan trọng như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư... chính thức có hiệu lực.

Giải ngân vốn đầu tư công khởi sắc, nhiều dự án đầu tư mới rất quan trọng trong các lĩnh vực như hạ tầng, năng lượng, bất động sản được khởi công... hứa hẹn sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho giới công thương và 16 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), để khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam đối với công cuộc phát triển đất nước, Nhà Đầu tư số này xin chuyển tới quý độc giả các bài viết đáng chú ý về chủ đề này, trong đó nhấn mạnh những nỗ lực sáng tạo vượt khó của cộng đồng doanh nhân Việt Nam vì một đất nước Việt Nam thịnh vượng.

Quý độc giải click vào đây để tải Tạp chí Nhà Đầu tư số 112, tháng 10/2020.

 

Tin mới lên