Hồ sơ VNF

Tạp chí Nhà Đầu tư số 96, tháng 8/2017

Tạp chí Nhà Đầu tư số 96, tháng 8/2017

Số tạp chí này đến tay bạn đọc vào đúng dịp kỷ niệm 72 năm ngày Quốc khánh 2/9. Sự chuyển động tích cực của nền kinh tế, thành quả của tiến trình hội nhập và những động thái mới trong đấu tranh phòng chống tham nhũng cùng những quyết sách mới của Đảng và Nhà nước về phát triển Kinh tế - xã hội đang củng cố niềm tin về một đất nước Việt Nam đổi mới, đột phá mạnh mẽ để giữ vực độc lập dân tộc và vươn tới sự phồn thịnh.

Tuy nhiên, con đường phía trước còn không ít gian nan, đòi hỏi phải phát huy trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam, hành động mạnh mẽ để sớm đưa các quyết sách mới vào cuộc sống. Về kinh tế, đó là hành động để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ rào cản đối với hoạt động đầu tư - kinh doanh, đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá và thoái vốn nhà nước, xử lý nợ xấu; đa dạng hoá các hình thức đầu tư bao gồm cả đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp, trong đó có hình thức hợp tác công tư (PPP), mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) nhằm thu hút nguồn lực cả trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển. Đó cũng là hành động để tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra nhanh chóng.

Đó cũng là những chủ đề chính được đề cập trong số tạpchí này. Ngoài chuyên đề "Triển vọng thị trường M&A", số tạp chí này mang tớicho bạn đọc chuyên đề về sự hồi sinh của biển miền Trung sau hơn một năm xảy rathảm hoạ môi trường biển… Ngoài ra, tạp chí số này cũng sẽ giới thiệu cùng bạnđọc những câu chuyện đầu tư, kinh doanh mới nhất của giới đầu tư trong và ngoàinước.

Quý độc giả vui lòng click vào đây để tải Tạp chí Nhà Đầu tư số 96, phát hành tháng 8/2017.

Tin mới lên