Hồ sơ VNF

Tạp chí Nhà Đầu tư số 97, tháng 9/2017

(VNF) - VietnamFinance trân trọng giới thiệu Tạp chí Nhà Đầu tư số tháng 10/2017 vừa chính thức được phát hành nhân dịp Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10.

Tạp chí Nhà Đầu tư số 97, tháng 9/2017

Tạp chí Nhà Đầu tư số 97, tháng 9/2017

Ngày 13/10/1945, Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam. Một bức thư chỉ với hơn 200 chữ, nhưng có ý nghĩa như một văn bản kinh tế riêng biệt đầu tiên của Chính phủ giữa bộn bề đại sự lớn lao. Đó là một văn bản mang tính chất hiệu triệu. 

Hồ Chí Minh viết: "Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà, thì giới Công – Thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng"

Người phân tích: "Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng". Người gửi gắm niềm tin vào các nhà công nghiệp và thương nghiệp hãy mau mau "cùng đem vốn vào làm những công cuộc ích quốc lợi dân".

59 năm sau bức thư của "Thuở ban đầu dân quốc ấy", ngày 13/10 trên tiêu đề bức thư lịch sử này, được chọn làm "Ngày Doanh nhân Việt Nam". 

Quý độc giả vui lòng click vào đây để tải Tạp chí Nhà Đầu tư số 97, phát hành tháng 10/2017 với chuyên đề đặc biệt về Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Tin mới lên