Tài chính

Tập đoàn Anova đổi tên thành Nova Consumer Group

(VNF) - Ngày 25/6, Tập đoàn Anova tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, thống nhất đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer (Nova Consumer Group).

Theo số liệu tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của Tập đoàn Anova đã được kiểm toán, tổng tài sản hợp nhất của tập đoàn là 3.882 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu là 2.004 tỷ đồng; doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt đạt 3.112 và 178 tỷ đồng.

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu tăng trưởng tích cực. Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt mức tăng trưởng lần lượt 33% và 57%.

Đại hội đã thống nhất việc đổi tên từ Công ty Cổ phần Anova thành Công ty Cổ phần tập đoàn Nova Consumer (Nova Consumer Group); thông qua phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và sẽ niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào cuối năm 2021.

Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Tập đoàn Anova thông qua phương án chào báo cổ phiếu lần đầu ra công chúng. (Đại hội được tổ chức dưới hình thức trực tuyến).

Để đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2021, Nova Consumer Group sẽ tiếp tục phát triển mở rộng mảng kinh doanh cốt lõi trong lĩnh vực nông nghiệp; Tập trung vào việc phối hợp giữa các đơn vị thành viên nhằm cung cấp giải pháp chăn nuôi toàn diện cho khách hàng, bao gồm cả con giống, thức ăn và thuốc thú y.

Trong mảng thuốc thú y, tập đoàn mở rộng doanh số xuất khẩu, tập trung vào các khách hàng lớn ở khu vực Trung Đông, Australia; Anova Pharma và Anova Biotech giới thiệu nhiều sản phẩm mới và gia tăng doanh số mảng vắc xin cho vật nuôi; Anova Feed phát triển thị trường, đưa sản lượng bán hàng tăng trên 50%, lên trên 230 nghìn tấn/năm trong năm tài chính 2021.

Anova Pharma sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm, góp phần gia tăng doanh số mảng thuốc thú y cho vật nuôi.

Đối với ngành chăn nuôi, tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng thêm các trang trại chăn nuôi heo, trang trại chăn nuôi gà. Mục tiêu năm 2021 tăng thêm ít nhất 2 trại heo với quy mô lớn và một hệ thống trang trại gà với gần 1 triệu con tại khu vực phía Nam. Việc mở rộng này không chỉ góp phần tăng doanh thu bán gà và heo thương phẩm cho Anova Farm mà còn góp phần tăng sản lượng sản xuất của Anova Feed, nâng cao hiệu quả về chi phí cho cả Tập đoàn.

Với hướng mở rộng kinh doanh hướng về người tiêu dùng, Tập đoàn sẽ tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào lĩnh vực thực phẩm để nhanh chóng hoàn thiện chuỗi cung ứng từ trang trại đến bàn ăn. Cụ thể, Tập đoàn sẽ xem xét liên doanh, liên kết hoặc mua lại cổ phần kiểm soát các đối tác có hệ thống phân phối, hạ tầng sản xuất và công nghệ sản xuất sản phẩm tiêu dùng có sử dụng nguyên liệu là đầu ra của các đơn vị thành viên hiện tại. Từ đó phát huy hiệu quả của toàn chuỗi cung ứng thực phẩm, hướng đến cung cấp giải pháp dinh dưỡng toàn diện và chất lượng cho người tiêu dùng Việt Nam.

Xuất phát điểm của Tập đoàn Anova là Công ty TNHH Thương Mại Thành Nhơn (được thành lập năm 1992). Hiện nay Tập đoàn có 9 công ty thành viên (gồm: Công ty cổ phần Thành Nhơn; Anova BioTech, Anova Pharma, Anova JV, Anova Tech, Anova Feed, Anova Farm, Anova Agri Bình Dương và Tổng công ty mía đường II) với hơn 1.200 nhân viên.

Với hơn 1.000 đại lý toàn quốc, Tập đoàn Anova đã xây dựng được hệ thống phân phối sản phẩm rộng rãi trên khắp cả nước; Xuất khẩu ổn định hơn 26 thị trường lớn, trong đó có Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Nigeria…

Tin mới lên