M&A

Tập đoàn ASG (ASG) thông qua kế hoạch vay vốn công ty con

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG (HoSE: ASG) vừa thông qua kế hoạch vay vốn.

Tập đoàn ASG (ASG) thông qua kế hoạch vay vốn công ty con

Tập đoàn ASG (ASG) thông qua kế hoạch vay vốn công ty con

Theo đó, Tập đoàn ASG vừa thông qua kế hoạch vay 35 tỷ đồng từ Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG, kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 5,5%/năm.

Doanh nghiệp ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục liên quan đến vay vốn.

Tính tới 31/12/2020, Tập đoàn ASG đang sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG, doanh nghiệp có trụ sở tại Thái Nguyên và hoạt động kinh doanh chủ yếu là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; đầu tư kinh doanh hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu chế xuất.

Trong năm 2020, Tập đoàn ASG ghi nhận doanh thu đạt 688,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 61,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 22,1% và 60,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 33,5% về còn 26,2%.

Trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 818,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 105,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 9,7% và 32,7% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, năm 2020 doanh nghiệp hoàn thành 58,7% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 41,5% so với đầu năm lên 1.997,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 795,3 tỷ đồng, chiếm 39,8% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 361,2 tỷ đồng, chiếm 18,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 342,3 tỷ đồng, chiếm 17,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 263,8 tỷ đồng, chiếm 13,2% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/3, cổ phiếu ASG giảm 1.000 đồng về 35.600 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên