Tài chính

Tập đoàn Bảo Việt lên kế hoạch lợi nhuận đi ngang, chia cổ tức cao kỷ lục 30,26%

(VNF) - Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) dự kiến chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30,261%, tương đương số tiền dự chi là hơn 2.246 tỷ đồng.

Tập đoàn Bảo Việt lên kế hoạch lợi nhuận đi ngang, chia cổ tức cao kỷ lục 30,26%

Tập đoàn Bảo Việt lên kế hoạch lợi nhuận đi ngang, chia cổ tức cao kỷ lục 30,26%

Theo tài liệu ĐHCĐ của BVH, tập đoàn này lên kế hoạch tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.530 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.050 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,7% và 1,8% so với mức thực hiện năm 2021.

Kết quả kinh doanh năm 2021 của công ty mẹ BVH cũng chỉ ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn 1 chữ số. Cụ thể, tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.490 tỷ đồng, tăng 5,7% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế tăng gần 2%, đạt 1.031 tỷ đồng.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, sau khi trích các quỹ theo quy định, BVH sẽ dùng hơn 2.246 tỷ đồng chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông với tỷ lệ 30,261%. Đây là mức cổ tức cao kỷ lục của BVH. Trước đó, tập đoàn chỉ chia cổ tức ở mức từ 8-10%.

Bộ Tài chính - cổ đông lớn nhất của tập đoàn này - sẽ nhận về khoảng 1.526 tỷ đồng trong đợt phân phối lợi nhuận của BVH.

Tại báo cáo của HĐQT, ban lãnh đạo BVH cho biết tình hình sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành riêng lẻ từ ngày 18/12/2019 đến ngày 31/5/2022 hiện mới thực hiện được 1.960 tỷ đồng trong số hơn 4.011 tỷ đồng huy động được.

Trong đó, BVH thực hiện tăng vốn cho công ty thành viên 1.850 tỷ đồng, số tiền chưa thực hiện tăng vốn là 1.950 tỷ đồng. Tập đoàn đã đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 110 tỷ đồng, số tiền còn lại chưa thực hiện là 89,6 tỷ đồng.

Tổng số tiền còn lại chưa sử dụng sẽ được BVH thực hiện đầu tư tiền gửi để gia tăng hiệu quả kinh doanh.

Ngoài ra, BVH cũng trình đại hội về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính từ toà nhà số 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội sang số 8 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội để thuận tiẹn trong hoạt động kinh doanh.

Tin mới lên