Tài chính tiêu dùng

Tập đoàn Bảo Việt trả hơn 590 tỷ đồng cổ tức năm 2019, chốt quyền ngày 21/10/2020

(VNF) - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) đã được thông qua ở ĐHCĐ hồi cuối tháng 6 và chính thức được thực hiện vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tới đây.

Tập đoàn Bảo Việt trả hơn 590 tỷ đồng cổ tức năm 2019, chốt quyền ngày 21/10/2020

Tập đoàn Bảo Việt trả hơn 590 tỷ đồng cổ tức năm 2019, chốt quyền ngày 21/10/2020

Với tỷ lệ 8%, mỗi cổ phần sẽ nhận được 800 đồng. Tổng số tiền chi trả cổ tức cho năm tài chính 2019 cho các cổ đông hiện hữu là hơn 590 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 21/10/2020. Ngày thanh toán dự kiến là 10/11/2020.

Như vậy, cổ đông Nhà nước gồm Bộ Tài chính (sở hữu với tỷ lệ 65%) và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC, sở hữu với tỷ lệ 2,98%) sẽ nhận về lần lượt hơn 380 tỷ đồng và hơn 17 tỷ đồng cổ tức từ Bảo Việt.

Ngoài ra, 1 cổ đông lớn khác của Tập đoàn Bảo Việt là Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo thông qua việc sở hữu hơn 163 triệu cổ phiếu BVH tương đương tỷ lệ 22,09% cũng sẽ thu về hơn 130 tỷ đồng trong đợt trả cổ tức này.

Về tình hình kinh doanh của Bảo Việt, 6 tháng đầu năm 2020, tập đoàn này cùng các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt hơn 23.000 tỷ đồng, tăng trưởng 10,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm giảm nhẹ ở mức 3%, đạt hơn 640 tỷ đồng.

Tại các công ty thành viên, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng. Cụ thể, tổng doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 17.027 tỷ đồng, tăng trưởng 14%, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 12.800 tỷ đồng, tăng trưởng 8,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Bảo hiểm Bảo Việt ghi nhận tổng doanh thu 6 tháng đầu năm ước đạt 5.464 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt 4.702 tỷ đồng, hoàn thành 50,6% kế hoạch năm 2020.

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, Bảo Việt chiếm 17,23% thị phần của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về doanh thu phí bảo hiểm gốc. Đối với thị trường bảo hiểm nhận thọ, Bảo Việt ước tính nắm giữ khoảng 22,9% thị phần.

Tin mới lên