M&A

Tập đoàn Cao su chính thức chuyển sang công ty cổ phần trong quý I/2020

(VNF) - Sau khi nộp hồ sơ niêm yết lên HoSE hồi cuối tháng 10, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (UpCOM:GVR) mới đây cho biết sẽ hoàn thành việc quyết toán vốn lần 2 và chính thức bàn giao từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần chậm nhất trong quý I/2020.

Tập đoàn Cao su chính thức chuyển sang công ty cổ phần trong quý I/2020

Tập đoàn Cao su chính thức chuyển sang công ty cổ phần trong quý I/2020

GVR hiện có 106 công ty con và 21 công ty liên kết.

Được biết, GVR và các đơn vị thành viên còn phải thoái vốn theo quy định với số tiền trên 2.226 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn phải thoái tại 5 công ty thủy điện chiếm khoảng 50% tổng số vốn cần phải thoái.

Kiểm toán Nhà nước đang thực hiện kiểm tra quyết toán cổ phần hóa tại Công ty mẹ - Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
 
Trên cơ sở kết quả kiểm tra, GVR sẽ báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, quyết định.

GVR đã cơ bản hoàn thành cổ phần hóa và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần từ ngày 1/6/2018 với quy mô vốn điều lệ 40.000 tỷ đồng, cơ cấu vốn nhà nước chiếm 96,77%/vốn điều lệ.

Hiện, GVR là doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất sàn UPCoM với 40.000 tỷ đồng và vốn hóa thị trường lớn thứ 3, đạt 66.000 đồng (chỉ xếp sau Cảng hàng không Việt Nam ( ACV ) và Viettel Global (VGI).

Về tình hình sản xuất kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2019, GVR ghi nhận doanh thu thuần hơn 12.948 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.309 tỷ đồng. Do chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần từ 1/6/2018 nên báo cáo của GVR không có so sánh 9 tháng cùng kỳ. Với kế hoạch năm 2019 đạt 24.224 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 4.150 tỷ đồng, doanh nghiệp mới hoàn thành được 53% kế hoạch doanh thu và 56% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến 30/9/2019, tổng tài sản của GVR ghi nhận 76.020 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở tài sản dài hạn với hơn 57.905 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm hơn 27.699 tỷ đồng, tăng 9% và chi phí xây dựng dở dang dài hạn 21.400 tỷ đồng, giảm 15% so với hồi đầu năm. Nợ phải trả cuối kỳ chiếm 1/3 tổng tài sản, trong đó nợ tài chính ngắn hạn hơn 2.536 tỷ đồng và nợ tài chính dài hạn 9.662 tỷ đồng.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu lần đầu của GVR với khối lượng đăng ký 4 tỷ cổ phiếu.

Tin mới lên