Tài chính

Tập đoàn Đầu tư I.P.A lần đầu báo lỗ, trích lập dự phòng 224 tỷ đồng đối với cổ phiếu CRE

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) báo lỗ sau thuế quý II/2022 là hơn 16 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 1.102 tỷ đồng.

Tập đoàn Đầu tư I.P.A lần đầu báo lỗ, trích lập dự phòng 224 tỷ đồng đối với cổ phiếu CRE

Ông Vũ Hiền và bà Phạm Minh Hương.

Doanh thu thuần qúy II của IPA ghi nhận hơn 74,8 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận gộp tăng 28%, đạt hơn 44,7 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính – hoạt động đem lại doanh thu chính cho IPA trong năm 2021 lao dốc so với cùng kỳ khi doanh thu giảm tới 80%, còn chi phí lại tăng gấp gần 3 lần.

Cụ thể, doanh thu tài chính trong quý II đạt hơn 266,7 tỷ đồng, khiêm tốn hơn nhiều so với mức 1.340 tỷ đồng ghi nhận trong quý II/2021. Nguyên nhân do IPA không còn ghi nhận lãi từ bán các khoản đầu tư và lãi thu được từ việc cho sử dụng vốn. Cùng kỳ năm 2021, 2 hoạt động này đã giúp IPA thu về một khoản lợi nhuận không nhỏ hơn (1.200 tỷ đồng).

Chi phí tài chính bị “đội” lên mức 350 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ là 117 tỷ đồng. Phần chênh lệch chủ yếu đến từ lãi tiền vay, lãi trái phiếu phát hành và dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư.

Không chỉ chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt 60% và 7% so với cùng kỳ, tương ứng đạt 2,3 tỷ đồng và gần 11 tỷ đồng.

Chốt quý II, IPA báo lỗ hơn 16 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với khoản lãi hơn 1.102 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm 2021. Ngoài những nguyên nhân do hoạt động tài chính kém sắc, gia tăng chi phí so với cùng kỳ, IPA cho biết việc giảm lãi từ công ty liên doanh, liên kết, cụ thể là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect có lợi nhuận giảm so với cùng kỳ cũng là một trong những nguyên nhân khiến IPA thua lỗ trong quý II.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của IPA đạt hơn 150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 180 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và giảm 85% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tài chính của IPA, công ty hiện đang trích lập hơn 224 tỷ đồng cho khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (HoSE: CRE) tính tới cuối quý II. Giá gốc của khoản đầu tư này là hơn 708 tỷ đồng, trong khi giá trị hợp lý (được xác định theo giá đóng cửa của cổ phiếu CRE trên sàn HoSE tại ngày 30/6) là hơn 484 tỷ đồng.

Tính tới cuối quý II, tổng tài sản của IPA tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, đạt hơn 9.417 tỷ đồng. Trong đó các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng với giá trị tương đương, chủ yếu do IPA đã rót thêm vốn vào Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect trong đợt tăng vốn của công ty này.

Tổng nợ phải trả tăng gần 19% so với đầu năm lên mức hơn 5.544 tỷ đồng. Trong đó nợ vay ngắn hạn giảm hơn 100 tỷ đồng về 613 tỷ đồng, nợ vay dài hạn tăng thêm 890 tỷ đồng lên mức 4.478 tỷ đồng.

IPA được biết đến là công ty riêng của vợ chồng nữ Chủ tịch Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect, bà Phạm Minh Hương. Theo đó, ông Vũ Hiền, chồng của Chủ tịch VNDirect hiện đang đồng thời giữ chức vụ thành viên HĐQT VNDirect và Chủ tịch HĐQT của IPA. Bà Phạm Minh Hương hiện cũng đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT tại IPA. 

Tin mới lên