Tài chính

Tập đoàn DIC (DIG): Đến lượt Phó chủ tịch bị xử phạt do giao dịch không báo cáo

UBCK vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Minh Phú, Phó chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIG – sàn HoSE) với mức phạt 25 triệu đồng.

Tập đoàn DIC (DIG): Đến lượt Phó chủ tịch bị xử phạt do giao dịch không báo cáo

Nguyên nhân do ông Minh Phú không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, ngày 7/1/2020, ông Minh Phú đã mua 30.000 cổ phiếu DIG nhưng không báo cáo UBCK, HoSE về việc dự kiến giao dịch.

Mới đây, vào đầu tháng 2 vừa qua, ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phẩn Đầu tư Phát triển xây dựng cũng bị UBCK xử phạt 22,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Ông Nguyễn Thiện Tuấn đã mua 500.000 cổ phiếu DIG từ ngày 6/6/2019 đến ngày 20/6/2019, nhưng đến ngày 2/7/2019, HoSE mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Thiện Tuấn.

Vào cuối năm 2019, DIG cũng bị Ủy ban xử phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn, theo quy định của pháp luật về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.

Theo thông tin mới nhất của DIG, Công ty vừa tổ chức phiên họp HĐQT thông qua chiến lược sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng 5 năm tiếp theo. Theo đó, Công ty dự kiến doanh thu công ty mẹ năm 2020 đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 84,7%; doanh thu hợp nhất đạt 3.500 tỷ đồng, tăng 67% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 800 tỷ đồng, tăng 32,7%; hợp nhất đạt 850 tỷ đồng, tăng 53,6%.

Công ty dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trong khoảng thời gian từ 10/4 đến 24/4/2020. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội dự kiến trong khoảng từ 10/3 đến 16/3/2020.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 4/3, cổ phiếu DIG tăng 4,6% lên mức 13.600 đồng/CP, khối lượng khớp lệnh 2,21 triệu đơn vị.

Tin mới lên