Tài chính

Tập đoàn FLC đã tìm được công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (HoSE: FLC) vừa công bố thông tin về việc thay đổi đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021.

Tập đoàn FLC đã tìm được công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

FLC đã tìm được công ty kiểm toán báo cáo tài chính.

Ngày 21/7, FLC đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt. Theo đó, Công ty TNHH Kiểm toán An Việt sẽ là đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 của FLC.

Trước đó, do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán nên cổ phiếu FLC cùng 2 mã cổ phiếu "họ FLC” khác là ROS (của Công ty Xây dựng FLC Faros) và HAI (của Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I) bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, chỉ được mua bán vào buổi chiều từ ngày 1/6.

Ngay sau đó, HoSE tiếp tục đưa cổ phiếu FLC, HAI và cổ phiếu ROS vào diện cảnh báo kể từ ngày 11/07/2022. Lý do được HoSE đưa ra là các doanh nghiệp này chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2021, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định của hội đồng thành viên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

FLC sau đó cho biết công ty chưa chuẩn bị được đầy đủ tài liệu họp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 theo quy định. Trong đó, tài liệu quan trọng là báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của công ty chưa được phát hành là do công ty chưa tìm được đơn vị kiểm toán phù hợp trong danh sách các đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

FLC cũng cho biết ngay khi chuẩn bị đầy đủ các tài liệu trình họp ĐHĐCĐ, công ty sẽ triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trong thời gian sớm nhất.

Có thể nói rằng việc các doanh nghiệp này tìm được đơn vị kiểm toán là một trong những điều kiện tiên quyết để cổ phiếu có thể được giao dịch cả ngày trở lại cũng như để có thể tổ chức ĐHĐCĐ.

Được biết tuy chưa tổ chức được ĐHĐCĐ thường niên nhưng Tập đoàn FLC đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 2/7 và bầu bổ sung nhân sự vào ban lãnh đạo cấp cao.

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên cho ban quản trị và ban kiểm soát, trong đó ông Lê Bá Nguyên được bầu làm chủ tịch HĐQT FLC. Ngoài ra, 4 thành viên khác của ban quản trị FLC gồm có bà Bùi Hải Huyền, ông Đặng Tất Thắng, ông Doãn Hữu Đoàn và ông Lê Thái Sâm.

Tại đại hội, đại diện FLC cho biết tập đoàn đang hướng tới quá trình sắp xếp, cải tổ toàn diện và mạnh mẽ, qua đó thúc đẩy tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp trong hệ sinh thái theo đúng các mục tiêu, chiến lược đã đặt ra.

Tin mới lên