Xe

Tập đoàn Mai Linh sẽ chuyển hướng kinh doanh sang taxi công nghệ

(VNF) - Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh đã thông qua kế hoạch kinh doanh chuyển đổi từ taxi truyền thống sang taxi công nghệ. Dự kiến sau năm 2021 sẽ có 20.000 xe taxi công nghệ.

Tập đoàn Mai Linh sẽ chuyển hướng kinh doanh sang taxi công nghệ

Tập đoàn Mai Linh sẽ chuyển hướng kinh doanh sang taxi công nghệ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh vừa tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Theo tài liệu báo cáo Đại hội cổ đông của Tập đoàn Mai Linh, kết thúc năm 2019, tổng tài sản của công ty này đạt 4.831 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt gần 2.212 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thuần hợp nhất của tập đoàn năm 2019 có giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2018 do sự phát triển của các hãng taxi công nghệ và kéo theo đó là sự cạnh tranh bất bình đẳng.

Doanh thu từ hoạt động taxi/tổng doanh thu năm 2019 đạt 83,1%; tỷ lệ này tăng so với năm 2018 (81,3%), cho thấy taxi tiếp tục đóng vai trò là hoạt động kinh doanh chủ lực, chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu của tập đoàn.

Báo cáo tài chính hợp nhất cũng phản ánh chi phí tài chính bao gồm lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm so với cùng kỳ 2018, qua đó cải thiện phần nào biên lợi nhuận gộp và hạn chế sức ép từ việc giảm doanh thu thuần vì tình hình khó khăn chung của nền kinh tế. Tập đoàn cũng ghi nhận thu nhập khác, lợi nhuận khác tích cực từ các khoản thanh lý trong quá trình tái cấu trúc, góp phần cải thiện nguồn thu.

Tổng tài sản của tập đoàn giảm 3,4% so với cùng kỳ 2018 do tiếp tục tái cơ cấu tài chính, giảm nợ dài hạn. Tương ứng, tổng nợ phải trả đến cuối 2019 đã giảm 4% so với cùng kỳ 2018.

Cũng theo báo cáo, năm 2019, số lượng xe hợp tác kinh doanh thu hút vào hệ thống đạt 3.606 xe, đưa tổng số phương tiện taxi của toàn hệ thống tính đến cuối năm 2019 là 17.057 xe.

Đại hội cổ đông cũng thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 là đặt chỉ tiêu tổng doanh thu thuần đạt 1.730 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 39 tỷ đồng, tăng số lượng xe cuối kỳ lên gần 30.000 xe.

Một trong những mục tiêu đáng chú ý của Tập đoàn Mai Linh trong năm 2020 là phát triển và ứng dụng công nghệ để hội nhập với nền kinh tế 4.0; chuyển đổi từ taxi truyền thống sang taxi công nghệ. Kế hoạch đến sau năm 2021 Mai Linh sẽ có 20.000 xe taxi công nghệ. 

Xem thêm:  Taxi Mai Linh lỗ lũy kế hơn 1.000 tỷ đồng

Tin mới lên