Tài chính

Tập đoàn PAN đặt kế hoạch lãi sau thuế 419 tỷ đồng, chia cổ tức 5%

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (HoSE: PAN) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ với các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều dự kiến tăng trưởng.

Tập đoàn PAN đặt kế hoạch lãi sau thuế 419 tỷ đồng, chia cổ tức 5%

Tập đoàn PAN đặt kế hoạch lãi sau thuế 419 tỷ đồng, chia cổ tức 5%

Cụ thể, Tập đoàn PAN đặt kế hoạch doanh thu năm 2021 đạt 10.025 tỷ đồng, tăng 20,4% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế dự kiến thu về 419 tỷ đồng tương đương tăng trưởng 25,7%.

Về phương án phân phối lợi nhuận, PAN trình đại hội tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 là 5% nếu hoàn thành kế hoạch kinh doanh, trích quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi công ty mẹ 3-5% lợi nhuận sau thuế công ty mẹ.

Phía tập đoàn cho biết, năm 2021, các mảng kinh doanh của PAN được dự đoán sẽ có phục hồi tuy nhiên mức độ phục hồi sẽ khác nhau theo từng mảng kinh doanh. Mảng giống cây trồng, lương thực và thực phẩm, tiêu dùng dự kiến sẽ có sự phục hồi tốt trong khi đó mảng xuất khẩu thủy sản có tăng trưởng so với 2020 nhưng vẫn chịu một phần ảnh hưởng từ các chi phí logistics, xuất nhập khẩu tăng cao trong giai đoạn nửa đầu năm 2021.

Năm 2020, Tập đoàn PAN ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.329 tỷ đồng, tăng nhẹ 6,6% so với năm 2019. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế giảm mạnh ở mức 26%, thu về hơn 333 tỷ đồng. Kết quả này của PAN đều đã vượt kế hoạch cả năm 2020.

Nguồn: Tập đoàn PAN

Mảng thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của PAN năm 2020 (khoảng hơn 80%), còn lại là mảng nông nghiệp. Tuy nhiên, trong cơ cấu lợi nhuận thì tỷ trọng của mảng thực phẩm năm vừa qua lại kém hơn mảng nông nghiệp, chỉ chiếm trên 45%.

Phía PAN cho biết, động lực chính trong việc tăng trưởng lợi nhuận từ thực phẩm đến từ chiến lược thay đổi cơ cấu doanh thu từ việc bán nguyên liệu thô sang bán sản phẩm giá trị gia tăng, điều này giúp cải thiện tốt lợi nhuận gộp.

Tập đoàn PAN đã tiến hành tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt vào tháng 2 vừa qua. Số tiền chi ra ước tính là hơn 100 tỷ đồng.

Về tình hình M&A, trong năm 2020, PAN đã tiến sát đến mục tiêu hợp nhất Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (HoSE: VFG) thông qua việc tăng sở hữu lên 47,97%.

Tin mới lên