Tài chính

Tập đoàn Thiên Long: Lợi nhuận sau thuế bán niên tăng gấp 10 lần cùng kỳ

(VNF) - Nhờ thay đổi cơ cấu phân phối hàng, đẩy mạnh bán các nhóm hàng có tỷ suất lợi nhuận cao và giảm tỷ trọng đối với các sản phẩm có biên lợi nhuận thấp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long báo lãi 6 tháng đầu năm đạt 176 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần mức thực hiện cùng kỳ cùng kỳ năm ngoái.

Tập đoàn Thiên Long: Lợi nhuận sau thuế bán niên tăng gấp 10 lần cùng kỳ

Tập đoàn Thiên Long: Lợi nhuận sau thuế bán niên tăng gấp 10 lần

Doanh thu thuần quý II của Thiên Long đạt hơn 748 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2020. Ngược lại, giá vốn giảm nhẹ 1,4%, biên lãi gộp tăng mạnh từ mức 33,5% (quý II/2020) lên 43,5% (quý II/2021).

Thiên Long ghi nhận hơn 325 tỷ đồng lợi nhuận gộp trong quý II, tăng 50,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng lần lượt ở mức gần 24% và 38%, đạt tổng giá trị gần 222 tỷ đồng.

Chốt quý II, Thiên Long báo lãi sau thuế 91 tỷ đồng, cao gấp gần 2,5 lần mức thực hiện cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Thiên Long tăng 28%, đạt hơn 1.428 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế tăng gấp 10 lần lên 176 tỷ đồng.

Biên lãi ròng của công ty đạt 12%, cao hơn nhiều so với mức 2% cùng kỳ năm 2020 và mức 9% của cả năm 2020.

Theo giải trình, trong nửa đầu năm 2021, Thiên Long đã thực hiện đồng loạt các giải pháp khi chuyển đổi phương thức kinh doanh, cơ cấu lại kênh bán hàng, đồng thời kiểm soát tốt chi phí. Công ty đã thay đổi cơ cấu phân phối hàng, đẩy mạnh bán các nhóm hàng có tỷ suất lợi nhuận cao và giảm tỷ trọng đối với các sản phẩm có biên lợi nhuận thấp.

Về chi phí hoạt động, dù ghi nhận tăng khá mạnh so với cùng kỳ tuy nhiên phía Thiên Long cho biết tỷ lệ chi phí/doanh thu thuần của công ty đạt mức 28%, thấp hơn mức 30% cùng kỳ năm 2020 và mức tăng của chi phí cũng ghi nhận thấp hơn mức tăng của doanh thu.

Tính đến cuối quý II, quy mô tài sản của Thiên Long đạt 2.505 tỷ đồng, tăng 8% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng 45% lên 540 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 15% lên 612 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của công ty đạt hơn 619 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn đạt hơn 204 tỷ đồng, nợ vay dài hạn đạt hơn 20 tỷ đồng, lần lượt tăng 39% và giảm 36,7%.

Năm 2021, Thiên Long đặt kế hoạch doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 280 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 12% và 17% so với thực hiện năm trước đó. Như vậy, công ty đã hoàn thành 47,6% kế hoạch về doanh thu và gần 63% kế hoạch về lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm. 

Cổ phiếu TLG mở cửa phiên 28/7 ở mức giá 39.500 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 3.000 tỷ đồng.

Tin mới lên