Bất động sản

Tập đoàn T&T thôi làm 2 dự án tại Quảng Nam

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra Quyết định về việc chấm dứt hiệu lực và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Thăng Bình và tại thị xã Điện Bàn của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.

Tập đoàn T&T thôi làm 2 dự án tại Quảng Nam

Ảnh minh họa.

Lý do thu hồi được cho là Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T thông báo chấm dứt hoạt động của dự án.

Để thực hiện quyết định, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam sẽ làm thủ tục thông báo việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, thu hồi bản gốc Quyết định chủ trương đầu tư số 3923/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh để lưu trữ theo quy định.

Trường hợp Công ty này không nộp lại bản gốc thì thông báo bằng văn bản chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 3923/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh để các cơ quan liên quan theo dõi.

Bên cạnh đó, các Sở, ngành liên quan và UBND huyện Thăng Bình và thị xã Điện Bàn sẽ rà soát, thu hồi, chấm dứt hiệu lực các văn bản đã ban hành theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi, hủy các văn bản liên quan đã cấp đối với dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan theo quy định (nếu có). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đối chiếu các quy định hiện hành về xử lý tiền ký quỹ để lập hồ sơ, thủ tục hoàn trả tiền ký quỹ và tiền lãi phát sinh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T theo quy định.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T chịu trách nhiệm nộp lại bản gốc Quyết định chủ trương đầu tư số 3923/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án đầu tư theo quy định.

Theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Quảng Nam, dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao tại thị xã Điện Bàn có quy mô diện tích gần 148ha với tổng vốn đầu tư hơn 2.103 tỷ đồng, dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Thăng Bình có quy mô diện tích hơn 278ha với tổng vốn đầu tư hơn 3.301 tỷ đồng. 

Đây là 2 dự án đầu tư xây dựng khu trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, khu hỗ trợ sản xuất và cơ sở hạ tầng cho khu vực của dự án được quy hoạch hiện đại, đồng bộ về kỹ thuật và kiến trúc cảnh quan phù hợp với đặc điểm tự nhiên. Bên cạnh đó, sẽ phát triển vùng nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, hình thành các cánh đồng trồng hoa và rau củ quả có năng suất, chất lượng, hiệu quả đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững của địa phương.

Tin mới lên