Thị trường

Tập đoàn Việt - Úc đem 800 tỷ ‘bắc tiến’, đầu tư dự án thủy sản 170ha tại Quảng Ninh

(VNF) - Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh về thủy sản tại huyện Đầm Hà có tổng mức đầu tư 829 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc thuộc Tập đoàn Việt - Úc làm chủ đầu tư.

Tập đoàn Việt - Úc đem 800 tỷ ‘bắc tiến’, đầu tư dự án thủy sản 170ha tại Quảng Ninh

Một trong những khu sản xuất tôm giống công nghệ cao của Tập đoàn Việt - Úc

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định phê duyệt đề án thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh về thủy sản tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ về thủy sản có quy mô 169,5ha nằm tại xã Tân Lập và xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Dự án này do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh và Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc (thuộc Tập đoàn Việt - Úc) lập đề án.

Đây là dự án trọng điểm ngành thủy sản của Quảng Ninh có tổng mức đầu tư 829 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh 159 tỷ đồng và vốn doanh nghiệp 670 tỷ đồng.

Mục tiêu của đề án hình thành khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với nòng cốt là các tổ chức khoa học công nghệ và các doanh nghiệp tham gia đầu tư để phát triển công nghệ cao trong ngành nuôi trồng thủy sản công nghiệp hoặc ứng dụng công nghệ cao để sản xuất ra các sản phẩm như con giống, công nghệ nuôi thương phẩm, công nghệ phụ trợ phục vụ phát triển đối tượng tôm nước lợ và các đối tượng thủy sản khác.

Các phân khu chức năng chính của dự án này gồm: khu trung tâm (23,33ha); khu sản xuất thực nghiệm và khu thu hút doanh nghiệp (diện tích 146,17ha).

Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc quản lý diện tích 102,6ha, phần diện tích còn lại là 66,9ha, trong đó doanh nghiệp thứ cấp sau khi được thuê đất sẽ quản lý với diện tích là 45,3ha và phần diện tích là 21,6ha là diện tích xây dựng hệ thống khu nước thải, rác thải tập trung.

Tỉnh Quảng Ninh cho biết các nhà đầu tư thứ cấp sau khi được thuê đất sẽ sử dụng chung hệ thống xử lý nước thải, rác thải và trả phí theo quy định của Ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao. Trong trường hợp chưa có nhà đầu tư thứ cấp thuê thì phần diện tích đó sẽ do Việt Úc được phép khai thác và sử dụng.

Việc quản lý hoạt động của khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh về thủy sản được thực hiện thông qua Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh về thủy sản, do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động.

Ban quản lý này do Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà làm Trưởng ban; các Phó trưởng ban gồm: lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ và lãnh đạo Tập đoàn Việt Úc.

Theo đề án, tiến độ thực hiện dự án này gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, đến năm 2020 sẽ thực hiện điều chỉnh quy hoạch, thực hiện giải phóng mặt bằng, tập trung đầu tư cơ bản cơ sở hạ tầng, đưa vào hoạt động phân khu trung tâm và phân khu sản xuất, thực nghiệm, khu đào tạo, giới thiệu công nghệ.

Giai đoạn 2, từ năm 2021 - 2023, sẽ tiếp tục đầu tư, hoàn thiện đầu tư cơ sở hạ tầng và từng bước đi vào vận hành ổn định; tiếp tục đầu tư mở rộng khu tôm giống bố mẹ và thức ăn tự nhiên; triển khai đầu tư khu thử nghiệm để tạo ra công nghệ cao phục vụ sản xuất giống, nuôi trồng đối với đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.

Giai đoạn 3, từ năm 2024 – 2025, sẽ hoàn thiện đầu tư cơ sở hạ tầng còn lại và đi vào vận hành ổn định; tiếp tục nghiên cứu đầu tư khu thử nghiệm để tạo ra công nghệ cao phục vụ sản xuất giống…

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Tập đoàn Việt - Úc chịu trách nhiệm tổ chức khảo sát, lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết, lập bảo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính tại huyện Đầm Hà.

Đồng thời chủ trì phối hợp với Ban quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các đơn vị liên quan xác định rõ hiện trạng các loại rừng, diện tích cần chuyển đổi, giảm thiểu tác động đến rừng ngập mặn, phương án trồng rừng thay thế.

Tin mới lên