Tài chính

Taseco Airs bị phạt và truy thu thuế thời kỳ 2015-2017

(VNF) - Cục thuế TP. Hà Nội vừa có quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không Taseco (Taseco Airs), có địa chỉ tại:  tầng 1, tòa nhà N02-T1, khu ngoại giao đoàn, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội do ông Lê Anh Quốc là người đại diện pháp luật. Công ty bị xử lý vi phạt về thuế thời kỳ kiểm tra năm 2015, 2016 và 2017.

Taseco Airs bị phạt và truy thu thuế thời kỳ 2015-2017

Ảnh minh họa: Quầy Lucky Food – Drink tại Sân bay quốc tế Nội Bài của Taseco Airs.

Về hình thức xử phạt, cơ quan thuế cho biết Taseco Airs sẽ phải nộp tiền phạt khai sai mức 20% trên số thuế tăng thêm qua kiểm tra theo quy định do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là gần 8,8 triệu đồng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, Taseco Airs sẽ phải nộp tổng số thuế truy thu qua kiểm tra là gần 44 triệu đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng là 3,88 triệu đồng (năm 2015 là gần 555.906 đồng, năm 2016 là 1,1 triệu đồng, năm 2017 là gần 2,2 triệu đồng); thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 40 triệu đồng (năm 2015 là 10,7 triệu đồng; năm 2016 là 25 triệu và 2017 là 4,1 triệu đồng).

Cùng với đó, Taseco Airs cũng phải nộp khoản tiền chậm nộp là hơn 8,9 triệu đồng do có hành vi chậm nộp tiền thuế, trong đó, tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng là 752.175 đồng và tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 8,23 triệu đồng.

Theo cơ quan thuế, số tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng được tính hết ngày 30/11/2018, Taseco Airs tự tính và nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ ngày 1/12/2018 đến ngày nộp đủ số tiền chậm nộp trên vào ngân sách nhà nước. Tổng số tiền truy thu, tiền phạt khai sai, tiền chậm nộp là gần 62 triệu đồng.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ đến 30/11/2018 là 79.069 tỷ đồng. Số nợ này giảm 3% so với thời điểm 31/10/2018. Trong đó, tiền thuế nợ có khả năng thu là 43.342 tỷ đồng (nợ dưới 90 ngày là 11.057 tỷ đồng; nợ trên 90 ngày là 32.285 tỷ đồng). Số nợ này chiếm tỷ trọng 54,8% tổng số tiền thuế nợ.

Bên cạnh đó, tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) là 35.727 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, tính đến thời điểm 30/11/2018, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ tại thời điểm 31/12/2017 ước đạt 28.111 tỷ đồng, bằng 67% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2017.

Tổng cục Thuế cũng cho biết trong những ngày cuối năm sẽ yêu cầu các cục thuế tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện đôn đốc và cưỡng chế nợ, công khai thông tin nợ thuế đối với danh sách doanh nghiệp nợ thuế Tổng cục Thuế đã thông báo. Đồng thời đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ thu nợ đã giao cho các địa phương, đặc biệt là 16 địa phương điều tiết ngân sách Trung ương trong tháng cuối năm.

Tin mới lên