Tài chính

TCBS quyết định tăng hạn mức rủi ro trong nghiệp vụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

(VNF) - Động lực tăng trưởng lợi nhuận của TCBS đang đến từ nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán (chủ yếu là trái phiếu doanh nghiệp). Năm vừa qua, nghiệp vụ này đem về cho TCBS 1.226 tỷ đồng doanh thu, gấp 3 lần năm trước đó; trong khi chi phí hoạt động chỉ vỏn vẹn 30 triệu đồng.

TCBS quyết định tăng hạn mức rủi ro trong nghiệp vụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

TCBS quyết định tăng hạn mức rủi ro trong nghiệp vụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa phê duyệt điều chỉnh tăng hạn mức rủi ro đối tác trong nghiệp vụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của công ty đối với một số tổ chức phát hành.

Đại hội giao và ủy quyền cho HĐQT TCBS toàn quyền quyết định và phê duyệt các khoản đầu tư và ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu phục vụ cho mục đích đầu tư của công ty vào các trái phiếu của các tổ chức phát hành, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ rủi ro đối tác.

Đồng thời giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT TCBS toàn quyền quyết định và phân bổ khối lượng nắm giữ đối với mỗi trái phiếu của tổ chức phát hành, trên cơ sở hạn mức cụ thể đã được phê duyệt.

Được biết, TCBS là công ty con của Techcombank với tỷ lệ sở hữu trên 94%. Công ty chứng khoán này hiện đang thống trị thị phần môi giới trái phiếu trên sàn HoSE với thị phần lên đến gần 89%.

Năm 2018, lợi nhuận trước thuế của TCBS lên đến 1.532 tỷ đồng, tăng 67% so với năm 2017. Mức lợi nhuận này thuộc hàng cao nhất trong các công ty chứng khoán.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận của TCBS không gì khác là đến từ nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán (chủ yếu là trái phiếu doanh nghiệp). Năm vừa qua, nghiệp vụ này đem về cho TCBS 1.226 tỷ đồng doanh thu, gấp 3 lần năm trước đó; trong khi chi phí hoạt động của nghiệp vụ này chỉ vỏn vẹn 30 triệu đồng.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của TCBS, lượng tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán của nhà đầu tư (do TCBS quản lý và cam kết) lên đến trên 94.000 tỷ đồng.

Trong đó, khoảng 58.500 tỷ đồng là tài sản tài chính giao dịch tự do chuyển nhượng, khoảng 20.500 tỷ đồng là tài sản tài chính hạn chế chuyển nhượng và 14.900 tỷ đồng là tài sản tài chính giao dịch cầm cố.

Thông tin từ TCBS cho hay, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp do TCBS tư vấn phát hành giai đoạn 2014 - 2018 lên đến 161.000 tỷ đồng.

Tin mới lên